Sign Up
E-posta / Email *
Password *
Confirm Password *
Adınız / First name *
Soyadınız / Last name *
Avatar’s Gender *
Firma / Kurum / Company name *
Sektör / Industry *
Görev / Position in company *
Departman / Department *
Telefon / Phone *
Cep Telefonu / Mobile *
SAP ile ilişkiniz / Relationship *
SAP'nin Gizlilik Bildirimi'ni (yukarıda yapılan ülke seçimine dayalı olarak) okuduğumu ve kişisel verilerimin Gizlilik Bildirimi şartlarına uygun olarak işlenmesine onay verdiğimi beyan ederim. Buradan Devam Edin *
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında, SAP İş Ortakları için Akıllı İpuçları kapsamı ile sınırlı olacak şekilde kişisel verilerimin SAP tarafından elde edilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi, açıklanması ve ilgili sponsora aktarılmasına, sponsorun bu etkinlik özelinde ve SAP adına yapacağı pazarlama aktivitelerinde kullanmasına izin ve onay veriyorum. Buradan Devam Edin *
By checking this box, you agree that your contact details will be used by Hyperfair in accordance with our Privacy and Legal Policy. *